Taliba news

Pamilya, lumilibot sa buong mundo upang mag-ipon ng alaala bago mabulag ang 3 anak.

CANADA – Sinusulit ng isang pamilya sa Canada ang pagta-travel sa buong mundo para makapag-ipon ng
masasayang alaala, bago pa tuluyang mabulag ang tatlo sa apat na anak dahil sa pambihirang kondisyon.. Read More